Bài viết

Đại biểu dự Đại hội VI Công đoàn Dầu khí Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 3/5, Đoàn đại biểu Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) dự Đại hội CĐ DKVN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2023 đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn.
Dẫn đầu Đoàn đại biểu là đồng chí Nghiêm Thùy Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch CĐ DKVN. Trong đoàn có các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành nhiệm kỳ V CĐ DKVN và 250 đại biểu đại diện cho hơn 57 nghìn người lao động Dầu khí Việt Nam.


Đoàn đại biểu CĐ DKVN dâng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc, người đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và dành nhiều tình cảm cho giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn.


Đoàn đại biểu CĐ DKVN vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu cũng đã đến đặt vòng hoa và tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội). Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các liệt sĩ, các cán bộ công đoàn bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.


Đoàn đại biểu CĐ DKVN dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn

Các đại biểu tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Đại hội CĐ DKVN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2023 là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên lao động ngành Dầu khí.

Đại hội diễn ra trong hai ngày 3-4/5, với khẩu hiệu hành động: “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm vượt qua thách thức, vì sự phát triển bền vững của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, vì lợi ích đoàn viên, người lao động”.

No Comments :

Trả lời :

* Your email address will not be published.