Vận tải LPG bằng xe bồn

Category:

Description

Từ giữa năm 2016, nằm trong phương án tái cấu trúc ngành nghề kinh doanh tại một số đơn vị thành viên của Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans), sau khi tổ chức nghiên cứu, đánh giá các lĩnh vực kinh doanh phù hợp nhằm mở rộng quy mô và ngành nghề sản xuất kinh doanh, Gas Shipping đã đề xuất và được PVTrans chấp thuận cho phép phát triển một số lĩnh vực kinh doanh mới như kinh doanh các sản phẩm dầu khí (dầu, LPG…) và vận tải LPG đường bộ.

Để chuẩn bị nguồn lực cần thiết nhằm kinh doanh hiệu quả lĩnh vực kinh doanh vận tải LPG đường bộ, ngay trong Quý III năm 2016, Gas Shipping đã hoàn thành đầu tư và thuê định hạn 04 xe bồn, đồng thời phát triển trở thành đơn vị đầu mối quản lý, điều hành số lượng 15-20 xe bồn của các nhà thầu phụ và đối tác. Gas Shipping đáp ứng được hầu hết nhu cầu thuê vận tải LPG đường bộ cho các đơn vị kinh doanh LPG.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Vận tải LPG bằng xe bồn”

Your email address will not be published. Required fields are marked *